Stadiul lucrărilor de restaurare a clădirii Poşta Veche, lucrări efectuate cu ajutorul fondurilor europene oferite de Regio 2014 – 2020, este următorul: realizarea de subzidiri și a radierului la aproximativ 85% din suprafața clădirii; realizarea plăcii pardoselii demisolului la aproximativ 85% din suprafața clădirii; realizarea a aproximativ 70% din stâlpii lamelari în interiorul zidăriei existente la nivelul demisolului.

În vara anului 2018, a fost semnat contractul privind execuția de lucrări a monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași, firmele câștigătoare fiind S.C. AlexCor Trading S.R.L. București, S.C. Rasub Construct S.R.L. Slatina și S.C. R.C.M. Costruzioni Italia.

Contractul a fost atribuit în cadrul proiectului finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural”, un proiect ce vizează redarea în circuitul turistic al patrimoniului cultural restaurat, precum şi obiectivului specific al Priorității de investiții – 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Contractul de lucrări are valoarea de 6.030.344,75 de lei, plus TVA, durata de execuție fiind de 24 de luni, iar perioada de garanție de 36 de luni.

Achiziția serviciilor de asistență tehnică de supraveghere a lucrărilor prin dirigenție de șantier se află în desfășurare. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2,57 de milioane de euro din care Municipiul Călărași va asigura o cofinanțare de 2%.