Lucrările pentru Simpozionul Internațional „Orizonturi Didactice”, ediția 2020, se vor trimite până la data de 30 iunie 2020, prin completarea formularului de înscriere de la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH7o2rKHEX_5YAwS88Jck4KSI7MbDoR56SWHtMIOsVmLpnKw/viewform.

Lucrarea integrală, în format electronic (e-mail), însoţită de rezumat, se va trimite la secretariatul Casei Corpului Didactic (CCD) Călăraşi prin e-mail, la adresa: orizonturi_didactice@yahoo.com, până la data de 30 iunie 2020.

Taxa de participare la simpozion este de 50 de lei (include: editarea lucrărilor simpozionului în format electronic e-mail sau CD, diplome) şi poate fi achitată la sediul CCD Călărași, în intervalul orar 09:00 – 11:00, fie trimisă prin mandat poştal pe numele: Ungureanu Simona, Casa Corpului Didactic Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 28, cod 910014, judeţul Călăraşi, sau, în cazul în care plătește unitatea școlară, taxa se va depune în contul RO19TREZ20120E365000XXXX.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la: secretariatul CCD Călăraşi – 0242.312.793.

Persoane de contact: Simona Ungureanu și Constantina Șișman.