În data de 25 ianuarie 2021, ora 13:00, s-a inaugurat, într-un cadru restrâns, „Locuinţa protejată”, aparținând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi (DGASPC) Călărași, eveniment social la care au participat reprezentanți ai conducerii acestei institutii, preotul colaborator, precum și membrii echipei de implementare a proiectului ,,VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, proiect al cărui lider este Autoritatea Națională de Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați.
„Locuința Protejată” – a cărei locaţie este secretă pentru publicul larg, cu atât mai mult cu cât este o formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viaţă independentă menită să asigure protecţie, siguranţă şi securitate personală beneficiarelor (începând cu vârsta de 18 ani) are o capacitate de şase locuri și este deservită, ca și personal, de un coordonator personal de specialitate, având sprijinul celor 4 persoane ce fac parte din echipa de implementare a proiectului, respectiv: 1 coordonator local, 1responsabil de servicii sociale, 1 psiholog si 1 consilier vocaţional.
„Locuința Protejată”, destinată victimelor violenței domestice, este un serviciu de sine stătător destinat sprijinirii victimelor violenţei domestice, urmare a implementării proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, obiectivul specific fiind acela de a reduce numărul de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice – program național de sprijin pentru victimele violenței domestice.