Mai sunt doar șase zile până la termenul limită de conectare a aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează operatorii economici, contribuabili mici și mijlocii, care au obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), conform art. 1 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999, că 30 noiembrie 2021 este termenul limită de conectare a AMEF la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF. Acest termen nu va fi prelungit.

Așa cum Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunțat, în perioada imediat următoare, structurile abilitate de control vor întreprinde acțiuni de verificare cu privire la îndeplinirea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF în vederea transmiterii de date fiscale, prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din OUG nr. 28/1999, pentru operatorii economici al căror termen limită de conectare a AMEF a ajuns la scadență.

Prin excepţie, potrivit art. 3 alin. (2) din OpANAF nr. 435/25.03.2021, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere (Formularul F4110), prevăzută în Anexa nr. 2 la ordinul menționat.

Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.