Şcoala Gimnazială Nr.1 din comuna Vlad Ţepeş a demarat, în acest an şcolar 2018-2019, activitatea “Şcoală după Şcoală” din cadrul proiectului “Procomunitate-Intervenţii integrate la nivelul comunităţii marginalizate Vlad Ţepeş, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziunea lor socială”. În cadrul acesteia, 17 elevi din învăţământul primar şi gimnazial beneficiază de masă caldă prin serviciul de catering, pregătirea temelor şi activităţi de dezvoltare personală.

Proiectul „Procomunitate – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială” a fost lansat anul trecut, în data de 15 decembrie 2017. Acesta se derulează pe o perioadă de trei ani şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capital Uman (POCU) 2014 – 2020. Axa prioritară a proiectului este Axa Prioritară 4: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”. Grupul țintă al proiectului este compus din 560 de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul sau locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenție. Obiectivul specific al proiectului este reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziunea lor socială, inserţia pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Proiectul are mai multe direcții/domenii în care se vor implementa activitățile propuse: educație, antreprenoriat, orientare, informare și consiliere profesională, asistență juridică, servicii socio-medicale, reabilitare locuințe.