Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au emis un ordin comun care stabilește măsuri pentru unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate în subordonarea MEC.

Măsuri pentru organizarea activității în actualul context epidemiologic

Accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. Accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției. Suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane.

Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii din clasele terminale

Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult zece elevi. Pauzele vor fi de zece minute la fiecare oră, timp în care încăperile vor fi aerisite, iar programul organizat astfel încât, simultan, să nu se întâlnească mai mult de două grupe de elevi. Înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute. Accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii – temperatură care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius – și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. Elevii și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și în dreapta și un rând liber în față și în spate. Măștile purtate vor fi colectate în locuri special amenajate.

Mai mult, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior au obligația să asigure mai multe măsuri pentru elevii, studenții și personalul din cadrul acestora.

Măsurile la intrarea în instituție a elevilor/studenților și a cadrelor didactice: asigurarea triajului epidemiologic pentru candidați și examinatori (va cuprinde și măsurarea temperaturii și declararea de antecedente personale privind simptomatologia respiratorie); restabilirea circuitului către/și din sala de examen; candidații și supraveghetorii vor fi protejați prin masca facială; intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușii vor exista marcaje cu bandă colorată; pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală; personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul către locul destinat.

Măsurile privind asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen: asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor – prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați; aerisirea sălii, înainte de examen, pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute; la intrarea în sală, se vor amplasa dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini; stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri; pe toată durata cursurilor/examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

Măsurile privind asigurarea condițiilor igienice pentru grupul sanitar care deservește sala de curs/examen: asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă; asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei; asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare; asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini; asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).

 

Precizări referitoare la admiterea în învățământul superior pentru candidații din afara granițelor țării. Documente necesare: declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile; adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-2.