În ședința de Guvern din data de 27 august 2020 a fost adoptată o Ordonanță de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de SARS-CoV-2, având ca scop compensarea pierderilor în perioada cuprinsă între 1 martie – 1 iulie 2020.

Astfel, pentru fermierii care dețin în exploatație minim 91 de capete de bovine vor fi alocate fonduri de la bugetul de de stat. Cuantumul sprijinului de stat este de 100 de euro pe cap femelă bovină adultă, vârsta minimă 24 de luni, iar valoarea totală a schemei de ajutor este de 35.700 de mii de lei. Pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole suma totală nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 de euro.

Fermierii au la dispoziție 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru depunerea documentației. Banii vor fi virați în conturile fermierilor până la data de 31 decembrie 2020.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să dețină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE, în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020; să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării Comisiei Europene; să nu se afle în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau în cazul persoanei fizice să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019; beneficiarii trebuie să dețină minimum 91 de capete bovine femele adulte cu vârsta de minim 24 de luni înregistrate în RNE la data de 1 iulie 2020.

Totodată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precizează că pentru fermierii care dețin între cinci și 90 de capete de bovine se acordă fonduri prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Măsura 21 – Măsura specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia Covid-19, prin care se acordă fonduri fermierilor din sectorul zootehnic respectiv sectorul bovin (inclusiv bubaline), în vederea reluării fluxului tehnologic normal al fermei și menținerea viabilității acestora.

Bugetul aproximativ este de 60.000 de mii de euro, iar ajutorul per beneficiar va fi de maxim 7.000 de euro și poate fi acordat în funcție de dimensiunea exploatației, astfel: între 5 UVM şi 10 UVM – 1.000 de euro; între 11 UVM şi 20 UVM – 2.500 de euro; între 21 UVM şi 30 UVM – 3.500 de euro; între 31 UVM şi 40 UVM – 4.750 de euro; între 41 UVM şi 50 UVM – 5.000 de euro; între 51 UVM şi 60 UVM – 6.000 de euro; între 61 UVM şi 70 UVM – 7.000 de euro; între 71 UVM şi 80 UVM – 7.000 de euro; între 81 UVM şi 90 UVM – 7.000 de euro.

Termenul maxim până la care statul membru va plăti suma forfetară este 30 iunie 2021, pe baza unei cereri de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la data de 31 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de fonduri acordate prin Măsura 21, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie fermieri activi conform definiției din Regulamentul Uniunii Europene nr. 1307/2013, respectiv a legislației naționale și să fie înregistrat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cerere unică de plată pentru anul 2020; să dețină minimum 5 UVM femele adulte din specia bovine, înregistrate în RNE, cu condiția de a avea înscrise minim 5 UVM femele adulte din specia bovine pe exploatație cu cod ANSVSA; fiecare femelă adultă din specia bovine pentru care se solicită sprijin trebuie să aibă vârsta de minimum 24 de luni la data de 1 iulie 2020.