În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada sărbătorilor de iarnă, când în mod tradiţional comercializarea şi consumul unor cantităţi de alimente de origine animală cresc considerabil şi în scopul prevenirii apariţiei şi evoluţiei pestei porcine africane, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Călăraşi va intensifica acţiunile de supraveghere şi control, prin măsuri suplimentare concentrate asupra modului în care se produc, depozitează, transportă şi valorifică carnea de porc destinată consumului uman, precum şi alte produse de origine animală. În baza unui program de lucru stabilit de către directorul executiv al DSVSA Călăraşi au fost constituite echipe mixte care verifică, în perioada 4 decembrie 2019 – 7 ianuarie 2020, modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din pieţele agroalimentare, unităţile de comercializare a produselor alimentare de origine animală (carmangerii, măcelării, magazine alimentare, supermarketuri, hypermarketuri etc.), precum şi din unităţile de alimentaţie publică, în special restaurante la nivelul carora se vor organiza mese festive de Revelion.

Controalele oficiale vor urmări, în principal, următoarele aspecte: condiţiile sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor care comercializează produse de origine animală, care au fost autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum şi a mijloacelor de transport al produselor de origine animală; condiţiile de depozitare a produselor de origine animală; originea alimentelor de origine animală sau care conţin produse de origine animală şi a modului în care sunt expuse la vânzare; prezenţa, după caz, a vitrinelor frigorifice care să menţină o temperatură corespunzătoare şi care să evite contaminarea produselor; cerinţele referitoare la marcarea cărnii şi identificarea produselor de origine animală, în special prezenţa mărcii de sănătate pe carcasele, semicarcasele şi sferturile de carcase provenite de la porcine şi existenţa, după caz, a certificatului de sănătate pentru carne; cerinţele referitoare la marcarea si etichetarea produselor de origine animală; condiţiile de funcţionare a unităţilor înregistrate sanitar veterinar din sectorul alimentaţiei publice, a pensiunilor agroturistice, unde se vor organiza mese festive, precum şi a pieţelor agroalimentare în care se comercializează produse de origine animală; interzicerea tăierii animalelor în scopul comercializării cărnii sau a produselor rezultate pentru consum public, în alte locuri sau spaţii, decât cele autorizate sanitar veterinar; interzicerea comercializării produselor de origine animală în alte locuri decât cele autorizate/ înregistrate sanitar veterinar; verificarea existenţei echipamentelor şi a aparaturii necesare efectuării examenului trichineloscopic.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi atrage atenția asupra importanței efectuării examenului trichineloscopic pentru porcii sacrificati în gospodăriile populaţiei în perioada premergătoare sărbătorilor de Crăciun. Examenul trichineloscopic al cărnii provenită de la porcinele sacrificate în mod tradiţional în gospodăriile populaţiei, se poate efectua  la cabinetele medical-veterinare concesionate din fiecare localitate, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi. Obligatoriu se vor aduce probe concludente (muşchi pilier diafragmatic şi muşchi intercostali) şi crotalia. Examenul trichineloscopic este contra cost. La nivelul DSVSA Călăraşi şi al Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (CSVSAO) va fi afişat programul de activitate cu asigurarea permanenţei, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică pentru perioada 4 – 28 decembrie 2019, cât şi locaţiile de pe raza judeţului unde poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinellei spp. din carnea de porc provenită din gospodăriile populaţiei ca urmare a tăierilor tradiţionale, precum şi numerele de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitar veterinare. Orice suspiciune de infestaţie cu Trichinella spp., constatată de către medicii veterinari concesionari, va fi confirmată sau infirmată, după caz, de către LSVSA Călăraşi. În cazuri pozitive la Trichinella spp. măsurile vor fi luate de către medicii veterinari oficiali ai CSVSAO împreună cu inspectori ai DSVSA Călăraşi.

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi atenţionează

 

Este interzisă comercializarea porcilor, cărnii și produselor din carne de porc provenite din zonele de restricție, ca urmare a evoluției virusului pestei porcine africane. Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, pot avea consecinţe grave. Dacă porcul este bolnav, prin vânzarea necontrolată, riscaţi să îmbolnăviţi alţi oameni sau alte animale, iar răspândirea bolilor la animale sau om se pedepseşte, conform legii. În situaţia în care constatati că porcul dumneavoastră este bolnav, nu riscați sacrificarea şi consumul cărnii, izolaţi animalul şi anuntaţi medicul veterinar de liberă practică. Veţi fi despăgubit de stat la valoarea de piaţă a animalului, numai dacă anunţaţi în maxim 24 ore şi porcul este identificat (crotaliat) și înregistrat. Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi, până nu obţineţi de la medicul veterinar rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi. Este interzisă comercializarea produselor şi alimentelor de origine animală şi non-animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranţa alimentelor şi neînregistrate, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu sunt asigurate condiţii adecvate de igienă şi siguranţa alimentară. Este interzisă comercializarea suinelor din exploataţii neautorizate sanitar veterinar, suinele din gopodăriile populaţiei fiind admise doar în consum familial. Depistarea acestor cazuri atrage după sine sancţionarea contravenţională cu amenzi de până la 40.000 de lei şi confiscarea cărnii şi a produselor din carne. Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numărul de telefon al DSVSA Călăraşi 0242/313.676.