Guvernul a aprobat, în ședința din data de 4 decembrie 2020, două acte normative prin care a prelungit până la data de 30 iunie 2021 acordarea indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților (Kurzarbeit), a celei pentru reducerea activității profesioniștilor, precum și a indemnizației de șomaj tehnic pentru angajați și alte categorii de profesioniști.

Astfel, se va prelungi acordarea șomajului tehnic (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2020) pentru domeniile restricționate din cauza pandemiei Covid-19, până la data de 30 iunie 2021.

De asemenea, măsura privind timpul redus de muncă pentru salariați/profesioniști (OUG 132/2020) se prelungește până la aceeași dată.

Totodată, în scopul flexibilizării condițiilor de accesare a indemnizației pentru timp redus de muncă, au fost adoptate o serie de completări, după cum urmează: cele cinci zile în care reducerea timpului de muncă este obligatorie nu mai trebuie să fie consecutive; angajatorul va putea reduce timpul de muncă al salariaţilor cu cel mult 80% din durata prevăzută în contractul individual de muncă; interdicția de angajare sau subcontractare pentru activități similare supuse reducerii timpului de muncă se va aplica strict la nivelul locurilor de muncă afectate de această măsură și nu la nivelul angajatorului în ansamblul său, ca în prezent.