Având în vedere faptul că mandatul membrilor comisiilor de specialitate și ai Consiliului General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare încetează în data de 10 iunie 2020, Ministerul Educației şi Cercetării (MEC) a inițiat demersurile pentru selecția viitorilor membri ai CNATDCU – mandatul 2020 – 2024.

Pentru asigurarea transparenţei şi calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a decis constituirea, pentru fiecare comisie de specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a câte unui Comitet de selecție ad hoc, fiecare format din trei – cinci personalități. Dintre acestea, este preferabil ca una să aibă afiliere instituțională în afara României. Membrii comitetelor de selecție nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 2020 – 2024.

Comitetele de selecție, a căror componență va fi făcută publică, vor analiza aplicațiile încărcate pe platforma brainmap.ro pentru calitatea de membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi vor înainta Ministerului Educației și Cercetării lista cuprinzând propunerile pentru componența respectivei comisii de specialitate a CNATDCU.

MEC face precizarea că Academia Română, instituțiile de învățământ superior, cercetare științifică, cultură și sport pot face propuneri de membri în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 – 2024, asumate prin completarea unor aplicații individuale.

Aplicațiile individuale pentru calitatea de membru al CNATDCU – mandatul 2020 – 2024 – se depun pe platforma brainmap.ro. Pentru deschiderea contului pe această platformă este necesară o adresă de e-mail și o parolă aleasă de utilizator.

Apelul este deschis în perioada 18 martie – 30 aprilie 2020.

Principiile care stau la baza selecției membrilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare sunt: transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale.

Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale: experiență proprie de cercetare științifică, recunoscută la nivel național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minimale naționale pentru abilitarea în domeniu; disponibilitatea asumată de a activa în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, implicit renunțând la activitatea în alte consilii consultative ale Ministerului Educației și Cercetării; echilibru şi capacitate de analiză obiectivă; integritate profesională.

Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.

Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție vor fi făcute publice până în data de 20 mai 2020. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări argumentate pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro.

După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către comitetele de selecție, se numesc membrii Consiliului General și ai comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2020 – 2024, prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării.