În Monitorul Oficial nr. 602 din 9 iulie 2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4.679/08.07.2020 pentru aprobarea Calendarului desfășurării concursului național de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME).

Conform calendarului de desfășurare, seria a 16-a, procesul de selecție a început luni, 13 iulie, prin completarea formularului de selecție, disponibil on-line (până la momentul difuzării acestui comunicat – ora de referință este 15:00 – formularul on-line a fost completat de 44 de candidați). Această etapă se încheie pe 19 iulie. Ulterior, în data de 20 iulie 2020, vor fi afișate listele cuprinzând candidații admiși în urma procesului de selecție online.

În intervalul 20 – 27 iulie, candidații admiși vor depune, la inspectoratele școlare județene, portofoliile cu documentele prevăzute de metodologia de organizare și desfășurare a concursului. Aceste portofolii pot fi transmise și electronic, pe 27 iulie, până la ora 16:30, pe adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare.

Ordinul de ministru privind înscrierea în Registrul național al experților în management educațional a cadrelor didactice declarate promovate va fi emis până la data de 24 august 2020, după parcurgerea celorlalți pași prevăzuți în calendar, inclusiv evaluarea portofoliilor și a contestațiilor, la nivelul MEC. Alte detalii privind înscrierea, inclusiv formularul, sunt disponibile pe pagina web dedicată.

Calitatea de membru în CNEME, certificată prin înscrierea în Registrul Naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației și Cercetării, este una din condițiile obligatorii pentru participarea la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale.