Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în Ordinul Ministrului Educației nr. 3.243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de marţi, 16 februarie 2021.
Potrivit acestui document, anul școlar 2021 – 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează: semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021; semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului „Școala Altfel”, în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.
Vacanțele elevilor sunt programate astfel: 25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar; 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă; 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară; 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.
În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.
Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.
În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.
Pentru pregătirea examenelor naționale (Evaluare Naţională 2021 și Bacalaureat 2021), vor fi publicate pe site-ul Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, începând cu data de 22 februarie 2021, teste de antrenament.
Simulările examenelor naționale se vor organiza, după cum urmează: simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a: 29 martie 2021: Limba şi literatura română; 30 martie 2021: Matematică; 31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă).
Simularea examenului național de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a: 22 martie 2021: Limba şi literatura română – proba E.a); 23 martie 2021: proba obligatorie a profilului – proba E.c); 24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d); 25 martie 2021: Limba şi literatura maternă – proba E.b).