Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 144, s-a decis ca Ministerul Educației și Cercetării (MEC) să acorde sprijin tuturor unităților de învățământ care vor să aplice pentru achiziția de tablete școlare și echipamente IT, precum și pentru achiziția de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți, achiziții decontate prin fonduri europene.

Sprijinul se va concretiza astfel: inspectorii de proiecte și programe din fiecare inspectorat școlar vor acorda consultanță în vederea realizării proiectului; Ministerul Educației și Cercetării va realiza modelul de cerere de finanțare și îl va transmite fiecărei unități de învățământ; o linie TelVerde va fi pusă la dispoziția celor interesați pentru acordarea de consultanță cu privire la accesarea fondurilor europene necesare achizițiilor de echipamente.