Referitor la procedura de achiziție de măști pentru protecția elevilor, cadrelor didactice și a personalului implicat în vederea desfășurării examenelor naționale Ministerul Educației și Cercetării (MEC) vine cu mai multe informații.

Parlamentul României a instituit obligația MEC de a asigura măști pentru elevi și cadrele didactice.

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării a demarat procedurile legale în vederea achiziționării de măști. Astfel, având în vedere starea de alertă, termenul foarte scurt până la deschiderea unităților de învățământ, cât și faptul că produsele achiziționate trebuie distribuite acestora anterior datei de 2 iunie 2020, MEC a demarat procedura de achiziție „negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare”.

Au fost depuse două (două) oferte, de către agenții economici Compania Națională Unifarm S.A. și C.N. Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

Acestea au fost supuse procedurilor specifice de calificare și evaluare, Ministerul Educației și Cercetării declarând admisibilă oferta C.N. Unifarm S.A., încheindu-se, astfel, procedura de evaluare.

În acest context, operatorul economic a transmis o adresă către MEC prin care informează că deși furnizorul de măști este același, acestea din urmă provin de la trei (trei) producători diferiți, producători pentru care ofertantul nu a transmis documente și mostre de produs în perioada desfășurării etapei de calificare și evaluare. Solicitarea acestuia privind suplimentarea mostrelor și documentelor aferente ofertei depuse a fost transmisă ulterior încheierii procedurii de calificare și evaluare.

Ministerul Educației și Cercetării a invitat C.N. Unifarm S.A. la semnarea contractului pentru cantitatea ofertată de 6.153.500 de măști, conform ofertei evaluate inițial.

Ca urmare a neprezentării C.N. Unifarm S.A. la semnarea contractului în termenul stabilit, procedura a fost anulată, iar ieri dimineață MEC a inițiat de urgență o nouă procedură de achiziție de măști.