Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a publicat mai multe informaţii privind Concursul Naţional pentru clasele V-VII „Mica Olimpiadă de Geografie-Terra”. Astfel, etapa locală a olimpiadei se va derula în perioada ianuarie- februarie 2019, cea judeţeană va avea loc în data de 30 martie 2019, iar etapa naţională, pe 18 mai 2019.

Elevii care vor participa la acest concurs trebuie să aibă următoarele competenţe: prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice; raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice; studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare; elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană. Mai multe detalii despre „Mica Olimpiadă de Geografie Terra” pot fi consultate pe site-ul ISJ Călăraşi, www.isj-cl.ro.