Miercuri, 20 noiembrie, a avut loc conferința de încheiere a proiectului „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP”, implementat de Primăria Municipiului Călărași (PMC) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, s-a bucurat de prezența reprezentanților de instituții publice călărășene, dar și de cea a angajaților instituției.

Obiectivul general al proiectului este cel al consolidării integrității la nivelul PMC și al serviciilor publice locale, rezultatele concretizându-se în: 11 proceduri operaționale elaborate pe măsuri de prevenire a corupției;un ghid al procedurilor operaționale; un sondaj de opinie în rândul personalului propriu și al aleșilor locali; şase sesiuni de instruire 90 de persoane instruite, funcționari public, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției.

Acest proiect a fost premiat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în luna octombrie, în cadrul celei de-a XII-a ediţie a conferinţei internaţionale Inovaţie şi calitate în sectorul public, cu premiul III pe Pilonul Etica, parte a culturii organizaționale.