Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi va avea un nou manager, în persoana Mihaelei Petrovici.

În data de 31 iulie 2017, în cadrul unei şedinţe ordinare a Consiliului Judeţean Călăraşi, Mihaela Petrovici va fi numită pe funcţie. Potrivit proiectului de hotărâre ce va fi dezbătut în cadrul şedinţei, aceasta va avea un salariu de bază lunar brut în valoare de 5.780 de lei. Mihaela Petrovici a promovat concursul pentru ocuparea postului de manager al instituţiei culturale cu media 8,84.
„Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 23 din 28.02.2017 a fost înfiinţat Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, prin reorganizarea fostului Centru Cultural Judeţean Călăraşi. La alineatul (1) al articolului 6 din acest act administrativ se stipulează că se numeşte managerul interimar al acestei instituţii publice de cultură, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. În urma desfăşurării concursului de management organizat pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, pe baza raportului final nr. 10519 din 03.07.2017 al Comisiei de concurs constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 315 din 17.05.2017, a fost emisă Dispoziţia nr. 376 din 04.07.2017 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. Candidatul declarat câştigător este doamna Petrovici Mihaela care a obţinut media finală 8,84. Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, prin adresa nr. 2624 din 12.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 11147 din aceeaşi dată, ne comunică salariul de bază lunar brut al managerului”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.