Guvernul a transmis o informare privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 16 ianuarie 2020. Astfel, printre acestea se află şi hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către Beștea Mihăiță-Constantin. Acesta deţinea funcţia de subprefect al judeţului din anul 2017.