Ministerul Educației și Cercetării oferă tuturor celor interesați acces gratuit la manualele școlare, în format electronic pe platforma manuale.edu.ro, https//www.manuale.edu.ro/.

În acest spațiu virtual pot fi consultate, în format PDF și în versiuni interactive, toate manualele pentru clasele I – VIII, editate în conformitate cu noile programe școlare și aprobate de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul școlar în curs.

Accesând platforma https//www.manuale.edu.ro/, elevii, cadrele didactice și părinții pot consulta sau descărca, fără restricții, manualele școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial.