Selecţia se adresează exclusiv cadrelor didactice din centre școlare de educație incluzivă – școli speciale/Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centru Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) și se desfășoară în baza metodologiei specifice, aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.650/30.06.2020, respectiv în interiorul calendarului de mai jos (anexa 1 a ordinului de ministru): 1 septembrie 2020: afişarea pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării a metodologiei de selecție și a alocării numărului de locuri per județ/municipiul București; 2 – 16 septembrie 2020: Etapa administrativă – încărcarea și verificarea documentelor prevăzute la art. 4, alin (2) din metodologia de selecție; 23 septembrie 2020: afişarea listei cuprinzând candidaţii admişi în etapa administrativă; 24 septembrie – 4 octombrie 2020: Etapa de evaluare a probelor practice

7 octombrie 2020: afişarea rezultatelor evaluării probei practice, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe județe/regiuni, înainte de contestații; 8 – 9 octombrie 2020: depunerea contestațiilor; 12 – 14 octombrie 2020: soluționarea contestațiilor; 19 octombrie 2020: afișarea listei finale a candidaților, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe județe/regiuni; 30 octombrie 2020: emiterea ordinului de ministru privind componența actualizată a Corpului de Experți.

Formularul (google form) de înscriere se găseşte la adresa: https://forms.gle/4WbXfCU9tVpxqAUv8 (este necesar un cont de gmail pentru acces).

Informații despre Corpul de Experți se găsesc la adresa:  https://www.edu.ro/corpul%20experti.