Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) implementează proiectul „Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială” (cod SMIS 129717, cod SIPOCA 713), cu aplicare națională, care se derulează începând cu data de 17 octombrie 2019. Prin proiectul propus vor fi demarate noi procese care asigură o fundamentare a deciziilor luate la nivelul administrației pe bază de dovezi. În primul rând, prin proiect se va realiza un instrument de evaluare a impactului teritorial al politicilor publice și al programelor de finanțare, care va permite evidențierea efectului deciziilor asupra teritoriului și, implicit, asupra nivelului de viață al cetățenilor și asupra condițiilor mediului de afaceri. Totodată, în cadrul proiectului se vor dezvolta instrumente care vor permite simplificarea procedurilor administrative, în special în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

Rezultatele pe care le vizează proiectul sunt: politică publică în domeniul programelor de investiții gestionate de MLPDA, elaborată și aprobată la nivelul ministerului; proceduri îmbunătățite de coordonare și cooperare interinstituțională pentru corelarea investițiilor de dezvoltare, elaborate și aprobate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 – IP14/2019 – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale și are un buget de 5.999.368,20 de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 5.038.501,16 lei, iar cofinanțarea beneficiarului – de 960.867,04 lei.

Perioada de implementare este de 30 de luni. Mai multe informații despre proiect pot fi obţinute de la Radu Necșuliu (manager proiect), e-mail: radu.necsuliu@mdrap.ro, tel. 0372/114.525, fax: 0372/114.533, adresă: bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poştal 050706, www.mdrap.ro, www.mdrap.gov.ro.