Ministerul Sănătății are în vedere creșterea bugetului pentru rețeaua de asistență medicală școlară în scopul completării necesarului de personal medical din cabinetele medicale de medicină generală și stomatologică ce funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar și universitar de stat.

Până la sfârşitul anului, Ministerul Sănătății va identifica resursele financiare pentru suplimentarea unui număr de 264 de posturi de medici școlari, 534 de posturi asistenţi medicali pentru cabinete şcolare, 109 posturi de medici dentişti, 145 de posturi de asistenţi medicali pentru cabinete stomatologice.

De aceste fonduri vor beneficia autorităţile locale pentru plata medicilor și asistenților școlari care vor ocupa noile posturi.

În prezent, la nivel național, 1.302 medici (788 cu specialitatea medicină generală și 514 cu specialitatea stomatologie) și 3.630 de asistenți medicali (3.262 cu specialitatea medicină generală și 368 cu specialitatea stomatologie) asigură servicii medicale în cabinetele de medicină școlară.