În perioada noiembrie – decembrie 2019, Ministerul Sănătății (MS) organizează sesiunile de instruire profesională specifice Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 pentru grupul țintă prevăzut în proiectul „Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0 9001:2015” – SIPOCA 51.      

 

Programul de instruire prevăzut la activitatea nr. 5 din proiectul SIPOCA 51 conține o componentă generală – „Sistemul de management al calităţii în instituţiile publice” care îşi propune să dezvolte un nivel foarte bun de cunoştinţe şi abilităţi privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii conform cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015.

Activităţile de instruire răspund rezultatului nr. 4 al proiectului vizând cunoștințe şi abilităţi ale personalului îmbunătăţite și au scopul de a sublinia importanţa şi avantajele implementării şi certificării unui sistem de management al calităţii şi a asigura transferul de cunoştinţe participanţilor în legătură cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015 astfel încât să fie pregătiţi pentru etapa de analiză – diagnoză.

Până în prezent au fost organizate finalizate cursurile de pregătire profesională specifice Sistemului de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 pentru auditor Sistem de Management al Calității SR EN ISO 9001:2015 și specialist  Managementul Calității SR EN ISO 9001:2015.

În perioada noiembrie – decembrie sunt planificate sesiunile de instruire pentru Manager Sistem de Management al Calității  SR EN ISO 9001:2015.

Avantajele obținute în urma implementării sistemului de management al calității sunt: documentarea activităţilor;

controlul şi monitorizarea proceselor şi livrabilelor; coordonarea şi conducerea întregii activităţi în mod sistematic şi planificat;

o mai bună măsurare a performanţelor; identificarea activităţilor şi livrabilelor neconforme; asigurarea unor economii importante; îmbunătăţirea eficienţei; responsabilizarea angajaţilor, îmbunătăţirea comunicării şi motivării acestora;

îmbunătăţirea consistenţei performanţelor serviciilor oferite cetăţenilor; creşterea nivelului de satisfacţie şi percepere a cetăţeanului faţă de administraţia publică; reducerea costurilor (inclusiv a celor ale calităţii).