Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Certificare pentru Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, a transmis către Comisia Europeană, cererea de plată intermediară nr. 6, aferentă anului contabil 2019 – 2020.

Valoarea eligibilă a cererii de plată este de 2.639.889,48 de euro din care, 2.243.905,92 de euro – fonduri externe nerambursabile (IPA). Cererea cuprinde cheltuieli autorizate și plătite pentru 26 de cereri de rambursare înaintate de beneficiarii români și sârbi, care derulează în parteneriat proiecte finanțate în cadrul programului.

De asemenea, în calitate de Autoritate de Certificare pentru Programul Interreg V A România – Bulgaria, MLPDA a transmis către Comisia Europeană, Cererea de plată intermediară nr. 11, aferentă anului contabil 2019 – 2020, cu o valoare eligibilă de 7.784.117,06 euro, din care fonduri externe nerambursabile (FEDR) – 6.504.491,26 de euro. Cererea cuprinde cheltuieli autorizate și plătite pentru 108 cereri de rambursare, înaintate de beneficiarii români și bulgari care derulează în parteneriat proiecte finanțate în cadrul programului.

În perioada 2021 – 2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe.

Toate documentele de interes public referitoare la cele două programe sunt publicate pe site-urile aferente www.romania-serbia.net și https://interregrobg.eu/ro/.