Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță cum își va desfășura activitatea Serviciul Alternative de Tip Familial în perioada stării de urgență:

  • În privința persoanelor din comunitate care solicită clarificări cu privire la condițiile în care se poate institui o măsură de protecție specială pentru un copil ai căror părinți nu se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia, informarea se va realiza TELEFONIC: 0242 311 060, interior 210, sau la sediul D.G.A.S.P.C. Călărași, între orele 10.00-12.00, numai dacă este o situație de Maximă Urgență – în exteriorul incintei instituției – în conformitate cu măsurile de prevenire a răspândirii epidemiei de COVID 19, având drept scop asigurarea protecției beneficiarilor și a securității și sănătății angajaților din cadrul serviciului social;
  • Pentru persoane/familii care au solicitat, în baza unei cereri, evaluarea condițiilor materiale și a garanțiilor morale în vederea luării în plasament familial a unui copil, se suspendă procedura de evaluare până la o dată când această procedură se poate realiza în condiții de siguranță, atât pentru familie/persoană, cât și pentru echipa multidisciplinară constituită din manager de caz și psiholog;
  • În vederea depunerii de către familia de plasament a documentelor necesare reevaluării trimestriale a măsurii de protecție instituită copilului, aceste documente vor fi transmise prin poștă de către familie sau depuse la Primăria de domiciliu, care le va înainta către instituția noastră;
  • Monitorizarea măsurii de protecție specială – plasament familial și întocmirea raportului de monitorizare trimestrială, privind evoluția copilului, se vor realiza telefonic, în urma discuțiilor purtate între manager de caz, persoana/familia de plasament, precum și copilul cu vârsta de peste 10 ani;
  • Pentru orice problemă/dificultate cu care persoana/familia de plasament se confruntă în această perioadă, în procesul de creștere și îngrijirea copilului pe care îl are în plasament, va menține legătura – telefonic – cu managerul de caz; se vor evita deplasările la sediul instituției, atât pentru protecția familiei/persoanei, cât și a copilului; deplasările se vor efectua doar în cazuri extreme, când este imperios necesar;
  • Pentru posibile cazuri de abuz asupra copilului este necesar ca familia/persoana care are în îngrijire copilul cu o măsură de protecție specială – plasament familial – să notifice instituția noastră, în vederea intervenției de specialitate, în acest caz, din partea reprezentanților instituției noastre;
  • Se suspendă procedura de evaluare privind cazurile de minori care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal, precum și deplasările la familii/personae, în vederea efectuării de anchete sociale având drept obiectiv instrumentarea cazurilor de repatriere minori aflați în evidența serviciilor sociale din alte state membre ale U.E.