Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță cum își va desfășura activitatea Serviciul Asistență Maternală pe perioada stării de urgență:

  • Monitorizarea măsurii de protecție specială – plasament la asistent maternal profesionist se va realiza prin convorbiri telefonice, iar în urma discuțiilor dintre managerul de caz al copilului, asistentul maternal și copil se va întocmi raportul de monitorizare trimestrial privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;
  • Monitorizarea activității AMP se va realiza prin convorbiri telefonice, iar în urma discuțiilor dintre responsabilul de caz pentru asistentul maternal, asistentul maternal și copil se va întocmi raportul de vizită pentru monitorizarea activității asistentului maternal;
  • Pentru orice problemă/dificultate cu care asistentul maternal se confruntă în această perioadă, în procesul de creștere și îngrijire a copilului pe care îl are în plasament va menține legătura telefonic cu managerul de caz al copilului, respectiv responsabilul privind activitatea AMP; se vor evita deplasările la sediul instituției, atât pentru protecția familiei asistentului maternal, cât și a copilului; deplasările se vor efectua doar în cazuri extreme, când este imperios necesar;
  • Se suspendă activitatea directă de reevaluare a împrejurărilor care au stat la baza instituirii măsurii de protecție specială, până la încetarea stării de urgență;
  • Se suspendă procedura de evaluare psihologică a asistenților maternali și a copiilor din plasament până la încetarea stării de urgență;
  • Se suspendă procedura de evaluare a persoanelor care au solicitat obținerea atestatului de asistent maternal (întâlniri, evaluări psihologice, stagii de practică, cursuri) până la încetarea stării de urgență;
  • Se suspendă întâlnirile dintre copii, părinți, rude, persoane importante pentru aceștia, precum si învoirile la domiciliul familiei natural;

Pentru menținerea legăturii cu asistenții maternali, DGASPC reamintește că aceștia pot folosi numerele de telefon 0242 311 060, interior 218, adresele de e-mail: amp@dgaspc-cl.ro și directie@dgaspc-cl.ro, numerele de telefon ale managerilor de caz pentru copii și responsabililor de caz pentru activitatea AMP, precum și utilizând corespondența electronică, prin WhatsApp.

Se prelungește valabilitatea atestatului de asistent maternal până la încetarea stării de urgență.

Orice situație de abuz/neglijare asupra copilului aflat în plasament la asistent maternal va fi procesată în regim de urgență, asigurându-se intervenție de specialitate.

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali pot obține informații referitoare la procedura de evaluare și atestare utilizând numărul de telefon: 0242 311 060, interior 218.