Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că municipiul nostru va fi printre primele din țară care va elabora Planul Urbanistic General în format GIS (Geographic Information System-Sistem Informațional Geografic).

Conform administrației, acest lucru va determina o mult mai ușoară gestionare a informațiilor oferite de documentația viitorului PUG, precum și un control mai bun din partea utilizatorilor asupra modului de respectare a legislației. Serviciile oferite vor putea fi accesate prin mijloace electronice, atât de cetățeni, cât și de companii sau instituții publice.

La finele lui 2019, Primăria Municipiului Călărași a demarat elaborarea viitorului Plan Urbanistic General, prin care se vor reglementa din punct de vedere urbanistic toate zonele asupra cărora, prin reglementările urbanistice actuale, există interdicție de construire, astfel încât să nu mai fie necesară elaborarea de Planuri Urbanistice Zonele (PUZ-uri), decât în situații excepționale menționate în Regulamentul Local de Urbanism.

Până în prezent au fost parcurse primele două etape: etapa I – Baza de date GIS pentru urbanism și etapa a II-a  – Elaborarea studiilor de fundamentare. Urmează, pentru perioada 2021-2022, alte trei etape: etapa a III-a – Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate; etapa a IV-a – Elaborarea formei preliminare a documentației de urbanism și eapa a V-a – Obținerea de avize și/sau acorduri, redactarea finală a documentației de urbanism cu introducerea tuturor observațiilor.

Finalizarea viitorului PUG al municipiului Călărași este preconizată în decursul anului 2022.

Primarul Daniel Drăgulin a declarat pe pagina sa de Facebook, în legătură cu acest subiect, că „Am preluat Primăria Călărași cu multe probleme în ceea ce privește documentațiile cadastrale, strategiile de dezvoltare și alte documente programatice necesare accesării de fonduri europene și am implementat soluții. Este o muncă nevăzută, dar extrem de importantă în derularea investițiilor și, în principal, în accesarea banilor europeni, pentru dezvoltare. Acum, actualizăm și Planul Urbanistic General al municipiului Călărași.”.