Mai multe nereguli au fost descoperite în urma unui control efectuat de o comisie formată din specialisti din cadrul Consiliului Judeţean (CJ) Călăraşi, în urma analizării activităţii Centrului Cultural Judeţean (CCJ) Călăraşi în perioada 2013 – 2016. Conform unui Raport prezentat de consilierul preşedintelui CJ Călăraşi, Valeriu Bebereche, în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Călăraşi din data de 28 februarie a.c., au fost constatate mai multe nereguli grave în activitatea CCJ din intervalul 2013 – 2016, urmând să fie anunţate organele de control abilitate.

 

Finanţare de 22.486.000 de lei pentru CCJ Călăraşi, în ultimii patru ani

 Potrivit datelor din Raport, “din 2013 până în 2016 s-au înregistrat creşteri spectaculoase” în ceea ce priveşte exerciţiul bugetar, în condiţiile în care veniturile proprii au scăzut consistent, iar calitatea activităţilor desfăşurate a avut de suferit, constatându-se exercitarea în mod defectuos a actului de management, astfel: a crescut bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi, de la 4.452.000 de lei, în 2013, la 7.654.000 de lei, în 2016, ceea ce reprezintă o creştere de 58% în patru ani; au crescut cheltuielile de la 4.308.580 de lei, în 2013, la 6.937.622 de lei, în 2016, creşterea fiind de 62%. De remarcat faptul că această creştere a avut ca bază principală bugetul CJ Călăraşi, care a finanţat Centrul Cultural Judeţean cu 3.726.490 de lei în 2013, respectiv 6.323.595 de lei în 2016 (creşterea bugetului fiind de 69,6%). În cei patru ani CJ Călăraşi a finanţat Centrul Cultural cu suma totală de 22.486.000 de lei, fiind efectuate cheltuieli în suma totală de 21.059.335 de lei. În ceea ce priveşte realizarea veniturilor proprii provenite din închirieri, s-au înregistrat scăderi de la 158.000 de lei, în 2013, la 69.530 de lei, în 2014, la 64.676 de lei, în 2015, respectiv 53.031 de lei, în 2016. În fiecare din cei patru ani cheltuielile efectuate din venituri proprii au fost minime, aceste venituri fiind de altfel extrem de mici. Dacă în anul 2013 veniturile proprii au reprezentat 13,5% din total buget, în anii 2014, 2015 şi 2016 au scăzut, fiind în medie de 9% pe an. De precizat faptul că deşi instituţia nu are un cont distinct în Trezorerie pentru încasarea şi cheltuirea veniturilor proprii, în situaţii şi raportări acestea sunt dedicate activităţilor culturale. De remarcat faptul că în anul 2014, exceptând cheltuielile cu salariile, Cinematograful 2D/3D s-a întreţinut din veniturile încasate pe filme şi chirii.

 De la 15 spectacole pe contract s-a ajuns la 35

CCJ Călăraşi a încheiat în anul 2014 un acord – cadru cu compania artistică Mix Music Show SRL. Conform acordului – cadru nr. 2143/14.11.2014 încheiat prin procedură de achiziţie “licitaţie deschisă” pe o durată de 36 de luni de la data semnării sale, numărul de servicii ce trebuiau prestate era de minimum 10 evenimente şi maximum 15 evenimente pe an. Valoarea acordului, potrivit raportului procedurii de selecţie este cuprinsă în intervalul de 2.838.568,20 de lei pe an – 8.515.704,60 de lei pe trei ani şi pentru fiecare eveniment exista obligaţia de a se încheia un contract subsecvent.

Sub anvelopa aceluiaşi acord – cadru s-au derulat şi stagiunile teatrale în anii 2015 şi 2016, în sala “Barbu Ştirbei”, în baza contractelor subsecvente aferente după cum urmează: în anul 2015 s-au prezentat 16 piese de teatru pentru adulţi, cu o valoare totală de 599.961,60 de lei. Preţul mediu pe spectacol a fost de 37.497,66 de lei. În anul 2016 s-au prezentat 35 de spectacole de teatru, 20 pentru adulţi şi 15 pentru copii, cu o valoare de 827.000 de lei. Preţul mediu al unui spectacol de adulţi a fost de 33.783,20 de lei (675.664: 20), iar al unui spectacol de copii a fost de 10.067,67 de lei. În concluzie, acordul, început cu trei activităţi în anul 2014, a fost aplicat şi în anii 2015 şi 2016, încheindu-se contracte subsecvente pentru fiecare din cele zece proiecte, şi nu unul anual.

 Evenimentele culturale exced duratei acordului

Din verificarea documentelor puse la dispoziţie nu a fost identificată nicio sursă din care să rezulte necesitatea obiectivă privind încheierea unui acord – cadru cu o firmă specializată în furnizarea de servicii culturale, pentru includerea acestuia în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2014. Prin referatul nr. 1618/20.08.2014, fără antet, întocmit de un angajat al CCJ şi aprobat de o persoană neidentificată, se cerea încheierea unui contract – cadru cu o firmă specializată în servicii culturale pentru a respecta „solicitarea Consiliului Judeţean Călăraşi”. Deşi s-a cerut Consiliului Judeţean un asemenea act, acesta nu a fost pus la dispoziţia comisiei. Totodată, deşi se solicitase achiziţionarea unui serviciu de consultanţă specializată în vederea iniţierii şi derulării procedurii pentru încheierea unui acord cadru privind servicii de organizare evenimente culturale, acest serviciu nu a mai fost achiziţionat, procedura derulându-se cu forţe proprii, în condiţiile în care nu exista personal specializat. Menţionăm că evenimentele culturale înscrise în acordul – cadru, pentru anul 2017, exced duratei acordului, acestea fiind programate a se desfăşura după expirarea acordului.

Preţuri triplate pentru spectacole

Gestionarea defectuoasă a bugetului prin externalizarea serviciilor (pentru o perioadă de trei ani) către firma Mix Music Show SRL, în aşa fel încât preţurile plătite de Centrul Cultural Judeţean către această companie, pentru spectacolele contractate, au fost dublate, triplate sau chiar mai mari, faţă de preţul real.

Spectacolul de teatru „Noi 4” (anul 2014) – preţul transmis prin e-mail de către unul dintre actori a fost de 4.000 de lei, iar preţul plătit de instituţie către Mix Music Show SRL pentru acelaşi spectacol este de şapte ori mai mare, respectiv – 30.000 de lei).

Spectacolul de teatru „Raţa sălbatică” (anul 2015) – preţul de cumpărare de laTeatrul Bulandra – 25.000 de lei, preţul plătit de CCJ către Mix Music Show SRL pentru spectacol a fost dublu, respectiv – 55.800 de lei.

Spectacolul de teatru „Mă mut la mama” (anul 2014) – preţul transmis a fost de 6000 de lei, iar preţul plătit de Centrul Cultural Judeţean către Mix Music Show SRL a fost dublu, respectiv 12.000 de lei.

Spectacolul de teatru „Mă mut la tata” (anul 2016) – pretul transmis a fost de 7.500 de lei, iar preţul plătit de CCJ către Mix Music Show SRL a fost triplu, respectiv 24.000 de lei.

Spectacolul de teatru „Mă mut sau nu mă mut” (anul 2016) – preţul transmis a fost de 9.500 de lei, iar Centrul Cultural Judeţean a plătit firmei Mix Music Show SRL triplu, respectiv 31.200 de lei.

 Angajaţii Centrului Cultural Judeţean, puşi să facă treaba companiei Mix Music

În Raport se arată că din discuţiile purtate cu angajaţii CCJ Călăraşi a rezultat că atât climatul cât şi activitatea instituţională au fost afectate grav în ultimii ani întrucât: la spectacolele a căror organizare a fost externalizată, angajaţii Centrului Cultural Judeţean erau puşi, prin note interne de serviciu, să execute anumite activităţi (vânzare de bilete, control acces, plasare, garderobă etc.) prevăzute în sarcina furnizorului de servicii, conform contractelor încheiate; conducerea nu lua în seamă informările propriului personal, care, în urma recepţiei anumitor evenimente, a identificat unele nereguli în activitatea furnizorului de servicii; climatul organizaţional s-a alterat după externalizarea unor servicii către Mix Music Show SRL, persoane din conducerea acestei societăţi implicându-se în activitatea CCJ, uneori chiar dând sarcini personalului Centrului Cultural Judeţean; nu se respectau fişele de post, fiind persoane care lucrează în alte compartimente şi desfăşoară alte activităţi decât cele prevăzute în fişa de post.

Documente semnate de manager în timpul concediului

Managerul CCJ Călăraşi, Alina Penelopa Jipa, a solicitat în data de 16 decembrie 2016,  preşedintelui Consiliului Judeţean, printr-o notă scrisă, aprobarea efectuării concediului de odihnă, începând cu 19 decembrie 2016, concediu aprobat în data de 23 decembrie 2016. La data de 27 decembrie 2016, managerul Centrului Cultural solicită Consiliului Judeţean, şi nu preşedintelui CJ, „retragerea” cererii de concediu din 16 decembrie 2016, solicitare care nu a fost aprobată. Totodată, la nivelul CCJ s-a întocmit dispoziţia managerului nr. 40/23.12.2016, prin care, în perioada 23 decembrie 2016 – 6 ianuarie 2017, “atribuţiile privind conducerea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi vor fi preluate de Dorina Ursu, director adjunct (economic)”, pe care Alina Jipa, managerul CCJ la acea dată, nu a semnat-o. În aceste condiţii, în perioada în care se afla în concediu de odihnă, Alina Jipa a semnat mai multe documente pentru plata unor furnizori (în valoare totală de 641.793,37 de lei), precum şi alte documente interne.

În anul 2014, managerul Alina Jipa a întocmit „Calendarul orientativ al Programelor şi Proiectelor Culturale conform Strategiei culturale a Consiliului Judeţean Călăraşi” în trei exemplare, fără număr şi nedatate, aprobate de preşedintele CJ Călăraşi, Răducu George Filipescu, care ar fi trebuit să constituie anexe la hotărârile Consiliului Judeţean, prin care se aprobă bugetul Centrului Cultural. În primul exemplar unele proiecte figurau cu buget 0, iar în celelalte exemplare sunt bugetate (în al doilea cu 320.000 de lei şi în al treilea cu 638.000 de lei). Totodată, verificând registrele de intrare – ieşire ale CCJ din perioada 2014 – 2016 au fost găsite foarte multe numere de înregistrare libere, în prezent barate, de unde rezulta că era posibilă antedatarea documentelor.

Lucrare plagiată

Concursul de validare în funcţia de manager s-a bazat încă de la început pe un plagiat. Alina Jipa a fost validată în funcţia de manager în baza unei lucrări identice şi copiată integral după cea a managerului anterior, Radu Dinulescu.

Alina Jipa: “Evaluarea asta a fost făcută de oameni care nu au nicio calitate să evalueze managementul unei instituţii publice”

“Un Raport de evaluare nu poate fi făcut pentru ultimii patru ani pentru că evaluare s-a făcut anual. S-a făcut evaluare managerială şi financiară, conform legilor în vigoare. Am fost verificată şi de Curtea de Conturi şi de Audit, nimeni nu a găsit nicio neregulă. Evaluarea asta a fost făcută de oameni care nu au nicio calitate să evalueze managementul unei instituţii publice”, a declarat Alina Jipa.