Niciun candidat nu a promovat examenul pentru postul de manager al Spitalului Judeţean Călăraşi. Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași a organizat concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică. Concursul a avut loc la sediul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași,  ieri,15 iunie 2017. Cei trei candidaţi admişi, în urma selecţiei de dosare, au fost: Nicolache Elena, femeie de afaceri din municipiul Călăraşi, Camelia Ghiveciu, fost manager interimar al spitalului şi Zidaru Andrei Bogdan. Notele în urma examinării au fost: 6.41 –  Camelia Ghiveciu, 5.38 – Zidaru Andrei Bogdan şi 4.54 – Nicolache Elena. Candidaţii pot depune contestaţii până astăzi, 16 iunie a.c., ora 16:00.

Condiţii necesare:

La concurs au putut participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ  următoarele condiții: cunosc limba română, scris și vorbit;  sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.