Noi activități ale elevilor și profesorilor de la Liceul „Ștefan Bănulescu” din Călărași în cadrul proiectului Erasmus+

Elevii și cadrele didactice de la Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” din Călărași au avut zilele trecute noi experiențe în cadrul proiectului Erasmus+ 2019-1-RO01-KA 102-062279 „EuroVET – Competențe Europene pentru Educație și Formare de Calitate în VET”.

Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” din Călărași a fost recent partener al Consorțiului Național „EuroVET” pentru implementarea proiectului Erasmus+ 2019-1-RO01-KA 102-062279, intitulat „EuroVET – Competențe Europene pentru Educație și Formare de Calitate în VET”. Consorțiul a fost inovator atât prin solicitarea de finanțare pentru un număr mare de mobilități, 96 pentru elevi și 35 pentru cadre didactice de tehnologii/formatori/manageri, cât și prin faptul că cele cinci școli sunt situate în trei județe din sud-estul țării, Călărași, Buzău și Ialomița.

Coordonatorul proiectului, Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, împreună cu cele patru școli partenere, a dus la îndeplinire obiectivele proiectului în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2021.

Partenerul de primire în proiect a fost instituția „Escola Profissional do Montijo”„Associacao para Formacao Profissional e Desenvolvimento do Montijo” (EPM – AFPDM), din Montijo, Portugalia. Aceasta este o școală VET privată, autorizată de Ministerul Educației din Portugalia și patronată de AFPDM – o asociație profesională VET, înființată prin parteneriat public privat între primăria din Montijo și firme din regiune, având drept scop inițial formarea resursei umane din regiunea Montijo.

Proiectul a răspuns nevoilor de creștere a calității educației și formării profesionale în școlile partenere în Consorțiu prin: dezvoltarea personală, profesională și socială a elevilor din școlile VET și eficientizarea tranziției viitorilor absolvenți, de la școală la mediu de muncă; îmbunătățirea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice care predau discipline tehnologice și a managerilor din școlile VET.

Proiectul a oferit în perioada 17 23 noiembrie 2019, unui număr de 14 elevi de clasa a XI-a, calificarea „tehnician în gastronomie”, oportunitatea de a efectua modulul de practică de profil prin mobilități transnaționale sub îndrumarea și supravegherea profesorilor: Gherghinica Petre și Viorica Frângu. În aceeași perioadă, pentru profsoarele Petruța Samaru și Laura Șerban prin proiect li s-a asigurat efectuarea de stagii de formare profesională de tip job shadowing la instituții educaționale din Portugalia.

În perioada 19 26 iulie 2021, profesoarele Vasilica Puran și Radu Filofteia au participat la stagii de formare profesională și dezvoltare a competențelor personale și manageriale (job shadowing) la partenerul de primire în proiect și la alte instituții educaționale din zona Montijo, Portugalia, aflând informații despre sistemul portughez de educație. Acestea și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile profesionale, de formare și/sau manageriale, precum și competențele interculturale și lingvistice.

În fluxul III de mobilitate al Proiectul ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA 102-062279 „EuroVET Competențe Europene pentru Educație și Formare de Calitate în VET”, realizat în perioada 10 23 octombrie 2021, un număr de 19 elevi de clasa a XI-a și a XII-a, calificarea „tehnician în gastronomie”, au avut oportunitatea de a efectua modulul de practică de profil prin mobilități internaționale în Montijo, Portugalia. Elevii au fost însoțiți de profesorii de specialitate: Viorica Frângu și Georgică Florea.

În timpul derulării stagiului de practică au fost evaluate: nivelul de dobândire a cunoștințelor profesionale; comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică din Portugalia; disciplina; punctualitatea; responsabilitatea în rezolvarea sarcinilor.

Activitățile de formare ale celor șase cadre didactice implicate în proiect au constat din: ateliere, asistențe la ore, vizite în alte instituții VET, vizite la unități economice unde elevii desfășoară stagii de practică, întâlniri cu factori din educație și administrație locală.

Integrarea competențelor și experiențelor dobândite de către participanții în proiect vizează faptul că: profesorii participanți la mobilități vor aplica la clasă informații și strategii asimilate din exemplele de bună practică la care au avut acces în activitățile din mobilitate și vor utiliza noi resurse și metode de predare care vor facilita construcția activă de cunoștințe și abilități practice la elevi; la nivelul managementului școlilor din Consorțiu, noile competențe asimilate vor fi adaptate condițiilor obiective proprii, contribuind la dezvoltarea curriculum-ului și a ofertei de formare pentru următorii doi ani în toate școlile Consorțiului; cunoștințele, abilitățile și experiența dobândite în timpul perioadelor de mobilitate de către elevii și profesorii participanți la mobilități ca și experiență acumulată de către echipa de gestiune a proiectului vor fi integrate în managementul și activitatea școlilor Consorțiului, ceea ce va contribui la dezvoltarea strategică a acestora în viitorii treicinci ani.

Rezultatele cele mai importante ale proiectului sunt: învățarea la locul de muncă și achiziționarea de competențe sociale și lingvistice de către elevii de la calificarea „tehnician în gastronomie”; acumularea de noi competențe profesionale și personale de către profesorii de discipline tehnologice și îmbunătățirea managementului la nivelul unității școlare; creșterea calității educației în școli; creșterea motivației profesionale; motivarea elevilor prin metodele de predare interdisciplinare; reducerea abandonului școlar; creșterea gradului de ocupare a absolvenților școlii; îmbunătățirea abilităților de limbi străine; realizarea de proiecte antreprenoriale; dezvoltarea dimensiunii europene a școlii.