Guvernul a aprobat, în ședința săptămâna trecută, două hotărâri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante, respectiv promovarea în cariera didactică, în învățământul superior, prin examen.

 

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, ca urmare a solicitărilor formulate de Consiliul Național al Rectorilor și de universități, au fost aduse mai multe modificări Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acestea vizează: clarificarea modului în care un concurs poate fi contestat, dar și a aspectelor cu privire la soluționarea contestațiilor; clarificarea modului în care se constituie comisia de contestații; simplificarea modului de organizare a comisiilor de concurs; clarificarea procedurilor de concurs privind verificarea îndeplinirii standardelor minimale.

În ceea ce privește examenul de promovare în cariera didactică în învățământul superior, acesta a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca în cazul concursurilor didactice.

Deoarece pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare există o metodologie – cadru de concurs, prin simetrie, hotărârea de guvern adoptată la finele săptămânii trecute reglementează aspecte privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învățământul superior, printr-o altă metodologie-cadru. Printre condițiile specifice de organizare a acestor examene regăsim: personalul didactic are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, în limita posturilor didactice vacante aprobate anual de către senatul universității; pot participa la examen cadrele didactice titulare care au avut calificativul ‘foarte bine’ în ultimii trei ani, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii trei ani și îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice; vechime minimă de trei/şase/nouă ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior în cadrul instituției organizatoare a examenului de promovare (trei ani pentru lector/șef lucrări, şase ani pentru conferențiar, nouă ani pentru profesor universitar); îndeplinirea de către candidați a standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Îmbunătățirea modalităților de promovare în carieră a cadrelor didactice, în baza unor criterii și procese relevante, are ca scop stimularea performanței didactice, și implicit, creșterea prestigiului universităților din România, măsură prevăzută și în Programul de Guvernare”, informează Ministerul Educaţiei Naţionale.