Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Călăraşi a emis luni, 21 decembrie, o nouă hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în unele localităţi din judeţul Călăraşi.
Astfel, începând cu data de 21 decembrie 2020, în localităţile: Alexandru Odobescu (incidenţa de 4,31‰) şi Belciugatele (incidenta de 4,17‰), din judeţul Călăraşi, se impun mai multe măsuri.
Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor.
Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi.
Măsurile prevăzute la punctele 1 şi 2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
Operatorilor economici a căror activitate a fost închisă/restricţionată, li se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nonalcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum doi metri între mese şi participarea a maximum şase persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară prevăzute de legislaţia în vigoare.
Operatorii economici care desfăşoară activităti de comerţ/prestări servicii în spaţii închise/sau deschise, publice şi/sau private sunt obligaţi să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 05:00 – 21:00. Prin excepţie, în intervalul orar 21:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
Este interzisă activitatea operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.
Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toate persoanele de peste 5 ani în spaţiile publice deschise.
Activitătile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber sunt interzise.
Se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfaşoară aceste activităţi.
Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.).
Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
De asemenea, începând cu data de 21 decembrie 2020, în localităţile: Mitreni (incidenţa de 2,01‰), Lehliu (incidenţa de 1,95‰), Frăsinet (incidenţa de 1,84‰), Budeşti (incidenţa de 1,74‰) şi Chiselet (incidenţa de 1,59‰), din judeţul Călăraşi, se impun mai multe măsuri.
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permis fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 05:00 – 21:00. Măsura se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum doi metri între mese şi participarea a maximum şase persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară prevăzute de legislaţia în vigoare.
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări servicii în spaţii închise/sau deschise, publice şi/sau private sunt obligaţi să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 05:00 – 21:00. Prin excepţie, în intervalul orar 21:00 – 05:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici
cu activitate în livrare la domiciliu.
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depaşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de peste 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.
Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.