Primăria Municipiului Călărași, încă din anul 2012, și-a asumat un rol activ în domeniu, aderând la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție (S.N.A.) 2012 – 2015. În anul 2013, la inițiativa Primăriei Municipiului Călărași, a fost încheiat un Protocol de colaborare cu Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Judeţean Anticorupţie (S.J.A.) Călărași, menit a veni în sprijinul implementării S.N.A. la nivel local, precum și de a promova în fața opiniei publice, prin intermediul Primăriei, activitățile de prevenire și combatere a corupției, desfășurate de D.G.A., precum și informarea/instruirea angajaților Primăriei în vederea prevenirii săvârșirii faptelor de corupție. Având în vedere valoarea fundamentală reprezentată de transparență la nivelul instituțiilor publice, valoare promovată de Strategia Națională Anticorupție, este expus, spre informarea publicului, un bilanț, sub formă de indicatori, al celor trei ani de colaborare instituțională (2013 – 2015) între Primăria Călărași și Direcția Generală Anticorupție – S.J.A. Călărași, constând în următoarele: nouă campanii/activități cu caracter preventiv anticorupție destinate cetățenilor din comunitate (dintre care patru acțiuni destinate tinerilor/elevilor din liceele călărășene); şase activități de instruire/informare în domeniul integrității și a prevenirii săvârșirii faptelor de corupție destinate salariaților Primăriei și serviciilor publice locale, funcționarilor publici de conducere/execuție și personalului contractual de conducere/execuție, aleșilor locali, un număr total de 260 de persoane; 32.667,25 de lei suma de bani cheltuită din bugetul municipiului Călărași în vederea desfășurării acțiunilor mai sus menționate. În acest context, trebuie menționat faptul că Primăria Municipiului Călărași are un rol activ și la nivel național în vederea implementării S.N.A.. Astfel, prin intermediul proiectului “Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, Primăria Călărași a avut un rol important în atingerea obiectivelor respectivului proiect, în special cel referitor la elaborarea Strategiei pentru Integritate a MDRAP. Proiectul respectiv a fost cofinanțat din Fondul Social European prin PODCA. De asemenea, Primăria Municipiului Călărași a fost menționată ca un caz de bună practică în Ghidul pentru dezvoltarea planurilor sectoriale de acțiune pentru implementarea la nivelul administrației publice locale a Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015, unul din rezultatele proiectului “Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate” – cod SMIS 40606, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin PODCA, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

anticoruptie