Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) informează că termenul de depunere a proiectelor de manuale școlare în sesiunea a doua de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018 – 2019 (învățământ primar și gimnazial) se prelungește cu zece zile. Astfel, noua dată până la care acestea pot fi depuse la Registratura MEN este 18 mai 2018.

Lista disciplinelor de studiu pentru care s-a organizat a doua sesiune va fi completată în funcție de rezultatele finale ale primei sesiuni.

„Reamintim că în prima sesiune au fost depuse 144 de proiecte de manuale școlare, vizând 83 de discipline din planurile-cadru pentru clasele I – VI (45 din ciclul primar și 38 din ciclul gimnazial). Proiectele de manuale școlare admise după încheierea tuturor sesiunilor de evaluare/reevaluare vor fi supuse unui proces de avizare științifică, realizat de un cadru didactic din învățământul superior, specialist în domeniul/disciplina pentru care a fost propus fiecare proiect. Avizarea proiectelor de manuale școlare aprobate după prima etapă se încheie vineri, 11 mai”, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale.