În luna decembrie 2019 activitatea de turism s-a caracterizat prin scăderea numărului de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, a numărului de innoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă şi faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna decembrie 2019, a fost de 1.680, mai mic cu 14,4% comparativ cu luna anterioară şi cu 18,4% comparativ cu luna decembrie 2018. Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 78,8% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 8,7%. Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna decembrie 2019, a fost de 3.138, mai mic cu 18,9% faţă de luna precedentă şi cu 29,2% comparativ cu luna decembrie 2018. Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 71,5% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 17,3%. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna decembrie 2019, a fost de 13,0% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mic cu 3,6 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 6,3 puncte procentuale comparativ cu luna decembrie 2018. În luna decembrie 2019, s-au eliberat 25 de autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, mai puţine cu 11 faţă de  luna anterioară şi mai multe cu şapte comparativ cu luna decembrie 2018.