Potrivit Direcţiei Regionale de Statistică din Călăraşi, în luna noiembrie 2019 activitatea de turism s-a caracterizat prin scăderea numărului de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, a numărului de innoptǎri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă şi fată de aceeaşi perioadă a anului precedent. Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna noiembrie 2019, a fost de 1.963, mai mic cu 21,3% comparativ cu luna anterioară şi cu  0,4% comparativ cu luna noiembrie 2018. Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 78,7% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în timp ce sosirile înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 10,9%. Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna noiembrie 2019, a fost de 3.871, mai mic cu 26,9% faţă de luna precedentă şi cu 12,7% comparativ cu luna noiembrie 2018. Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 65,5% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în timp ce înnoptările înregistrate în structurile de tip motel au reprezentat 24,0%. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna noiembrie 2019, a fost de 16,6% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mic cu 5,4 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă şi respectiv cu 3,4  puncte procentuale comparativ cu luna noiembrie 2018.