Agenția pentru Dezvoltare Rurală (ADR) Sud Muntenia a organizat astăzi, 29 aprilie, începând cu ora 10:30, o nouă întâlnire online realizată cu scopul informării despre oportunitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional (POR), prin Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”. Evenimentul s-a desfășurat prin intermediul aplicației ZOOM și a avut o durată de aproximativ 120 de minute.