Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş şi Asociaţia de Dezvoltare Economico-Socială au lansat proiectul „Start Antreprenoriat!” (POCU/82/3/7/106495), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Perioada de derulare a proiectului este de 36 de luni, între 25 ianuarie 2018 şi 24 ianuarie 2021.

 

 

Obiectivul general al proiectului „Start Antreprenoriat!” este creşterea gradului de ocupare în Regiunea Sud-Muntenia. Proiectul, cu o valoare totală eligibilă 8.830.942,56 de lei, din care 7.506.301,18 cofinanţarea UE, va desfăşura programe integrate de informare, formare antreprenorială, acordare de consultanţă şi mentorat, pentru 310 persoane – şomeri, persoane inactive, angajaţi şi persoane care desfăşoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai intreprinderilor individuale şi membrii întreprinderilor familiale), care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban; au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea Sud-Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova sau Teleorman); nu fac parte din grupul ţintă al tinerilor NEETs cu vârste între 16 şi 24 de ani, care nu sunt salariaţi, nu sunt înscrişi la şomaj sau într-o formă de învăţământ.

Principalele rezultate previzionate prin implementarea proiectului sunt: 310 persoane selectate în grupul ţintă, din care 150 de femei instruite prin 16 sesiuni de cursuri de competente antreprenoriale; 38 de planuri de afaceri – selectate pe baza unei competiţii – pentru finanţare prin ajutorul de minimis; şi 76 de locuri de muncaă create, care vor trebui menţinute şi după terminarea proiectului.

Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate pentru finanţare vor beneficia de efectuarea unui stagiu de practică într-o întreprindere cu profil similar profilului afacerii finanţate, de consiliere/consultanţă/mentorat, asistenţă pentru înfiinţarea întreprinderilor prin înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi încheierea contractelor de finanţare prin ajutor de minimis. După obţinerea ajutorului de minimis se va asigura monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor şi decontarea sumelor finanţate pentru implementare. Firmele finanţate vor trebui să menţină, fiecare, pe o perioadă de 18 luni, două posturi create prin afacere.

Informaţii privind selectarea pentru grupul ţintă se pot obţine folosind următoarele surse de informare: website-ul www.adaf.ro, blogul cursurigratuite.wordpress.com şi e-mailul start-up@adaf.ro