Consilierii locali au aprobat, în şedinţa ordinară din data de 24 august 2016, o nouă rectificare a bugetului propriu al municipiului Călăraşi pentru anul 2016. În urma analizei efectuate asupra bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi şi având în vederea propunerile Direcţiei Tehnice din cadrul primăriei, s-a procedat la rectificarea bugetului, după cum urmează: la Grădiniţa cu Program Prelungit “Rostogol”, în baza solicitării şi a devizului prezentat, se suplimentează cu 20 de mii de lei bugetul la bunuri şi servicii (igienizare, înlocuire instalaţie electrică, reparaţii); la Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu”, cu 130 de mii de lei (aviz PSI (n.r. – Prevenirea şi Stingerea Incendiilor), obţinere certificat PRAM (n.r. – Protecţie prin Relee Automatizare şi Măsură), curăţenie, igienizare şcoală etc.); pentru asigurarea pazei la sediul vechi al Colegiului Naţional “Barbu Ştirbei”, se suplimentează cheltuielile cu bunuri şi servicii, cu suma de 50 de mii de lei până la sfârşitul anului. De asemenea, s-a adăugat suma de 60 de mii de lei necesară cositului vegetaţiei în municipiu, iar pentru repararea cişmelelor în Călăraşi s-a creat o poziţie bugetară nouă, în valoare de 40 de mii de lei. În cadrul aceluiaşi capitol, dar pe cheltuieli de investiţii, pentru întocmirea documentaţiei tehnice – amenajare peisagistică Parc Central, s-a adăugat suma de 30 de mii de lei. Pentru Complexul ZOO  s-a suplimentat bugetul la bunuri şi servicii cu suma de 128 de mii de lei, din care 60 de mii de lei pentru reparaţii şi 68 de mii de lei pentru servicii de pază. Având în vedere necesitatea amenajării arhivei Primăriei Municipiului Călăraşi şi depunerea în siguranţă a documentelor primăriei în sediul din str. H. Rădulescu, s-a suplimentat cu suma de 100 de mii de lei această poziţie bugetară. S-a suplimentat şi suma necesară execuţiei Cimitirului Nou, cu 265 de mii de lei, iar pentru execuţia unui grup sanitar în cadrul Cimitirului “Sfântul Lazăr”, se propune alocarea sumei de 55 de mii de lei. La solicitarea Serviciului Public Pieţe şi Oboare, se suplimentează cu 38 de mii de lei cheltuielile de capital, prin diminuarea celor cu bunuri şi servicii, în vederea efectuării unui racord de mare putere în cadrul Oborului de Cereale şi Animale. S-a aprobat suplimentarea cu 140 de mii de lei a serviciilor de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie şi pentru tratamentul în aliniament, alocarea sumei de 120 de mii de lei. Pentru continuitatea fără probleme a Serviciului Public Pavaje şi Spaţii Verzi (achiziţionat bitum, motorină etc.), la solicitarea acestuia, s-a suplimentat cu 300 de mii de lei bugetul alocat pentru bunuri şi servicii. 200 de lei au fost repartizaţi către CSM Călăraşi. S-a aprobat alocarea sumei de 70 de mii de lei pentru întreţinere strada Salcâmilor şi 150 de mii de lei pentru întreţinere strada Cărămidari, iar pentru efectuarea în continuare a serviciilor de asistenţă tehnică şi întocmire antemăsurători, s-a  suplimentat suma de 40 de mii de lei. De asemenea, Consiliul Judeţean Călăraşi a alocat suma de 51 de mii de lei pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pe fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat.

gradinite