Consilierii judeţeni au purtat discuţii aprinse pe marginea proiectelor privind o nouă rectificare bugetară şi cel prin care s-au aprobat salariile de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi. Dacă proiectul privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi a trecut în cadrul şedinţei ordinare, pentru cel de-al doilea proiect privind rectificarea bugetară, consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă de îndată, programată la cinci ore distanţă de şedinţa ordinară. În cele din urmă, proiectul a trecut cu majoritate de voturi.

Astfel, s-a aprobat la partea de venituri introducerea în buget a sumei de 382 de mii de lei reprezentând dividendele încasate de la S.C. Drmuri şi Poduri S.A. Călăraşi.

La partea de cheltuieli s-au aprobat următoarele modificări în structura acestora: prin adresa nr. 2664/2017 Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi prezintă o constatare a echipei de la Camera de Conturi Călăraşi, referitoare la o deficienţă privind sustenabilitatea a două acţiuni aferente unor proiecte cu finanţare nerambursabilă, ce au fost implementate de Consiliul Judeţean Călăraşi şi care se află în calendarul orientativ al programelor şi proiectelor culturale ale Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. În consecinţă, acţiunile “Valorificarea şi conservarea tradiţiilor pescăreşti pe malul Dunării Călărăşene” şi “Promovarea patrimoniului cultural în zona Dunării călărăşene prin eco-turism” nu vor mai fi finanţate din bugetul instituţiei culturale, ci din bugetul aparatului propriu. Prin urmare s-a propus diminuarea subvenţiei acordate în acest an Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi cu suma de 90 de mii de lei şi introducerea acestei sume, concomitent cu responsabilitatea organizării celor două evenimente, în cadrul capitolului bugetar “Autorităţi executive”.

Majorarea creditelor bugetare

Pentru ca activitatea Consiliului Judeţean Călăraşi şi a instituţiilor subordonate acestuia să se desfăşoare în condiţii optime, s-a propus majorarea creditelor bugetare pentru mai multe capitole bugetare. Astfel, la capitolul “Apărare” se impune o majorare cu suma de 48 de mii de lei, necesară pentru acoperirea costurilor legate de serviciile de pază ale Centrului Militar Judeţean Călăraşi. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, Consiliul Local Călăraşi a aprobat darea în administrare a spaţiilor aflate la parterul clădirii în care a funcţionat Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei”. Pentru a fi funcţional acest sediu, este necesară compartimentarea celor cinci săli de clasă în mai multe cabinete de consiliere. Astfel, pentru acoperirea acestor cheltuieli, este oportun ca bugetul instituţie să fie majorat cu suma de 55 de mii de lei. Pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din judetul Călăraşi, se impune o creştere a creditelor cu suma de 470 de mii de lei, ca urmare a creşterilor salariale. Pentru acoperirea dobânzilor la creditele contractate de Consiliul Judeţean Călăraşi, s-a alocat suma de 74 de mii de lei. Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Călăraşi a primit o suplimentare a bugetul de venituri şi cheltuieli cu suma de 182 de mii de lei. Spitalul de Psihiatrie Săpunari a propus diminuarea bugetului de venituri şi cheltuieli întrucât i-au fost diminuate subvențiile din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale cu suma de 1.300 de mii de lei. De asemenea, s-a propus intruducerea în bugetul acestei instituţii a unei sponsorizări, în valoare de 10 mii de lei, obţinută de la Banca Comercială Română.