Ţinând cont de faptul că în această perioadă activitatea instituţiilor, ce au ca scop menţinerea ordinii şi liniştii publice, este in atenţia organismelor de presă locale şi a opiniei publice, dorim să facem câteva precizări ce au ca scop o corectă informare. Plecând de la textul legii, principalele instituţii ce au atribuţii pe menţinerea ordinii şi liniştii publice sunt Poliţia Locală prin Legea nr. 155/2010, Art. 6, Poliţia Română prin Legea nr. 218/2002, Art. 26, Jandarmeria Română prin Legea nr. 550/2004 Cap. 3, Art. 19. Conform acestor prevederi legale, vrem să risipim speculaţiile apărute în spaţiul public, conform cărora, alte instituţii în afară de Poliţia Locală nu au atribuţii pe menţinerea ordinii şi liniştii publice. Mai mult decât atât, atragem atenţia asupra faptului că la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale există Planul de Ordine şi Siguranţă Publică pe anul 2017 care are ca scop acţiunea în sistem integrat a celor trei instituţii ce au obligaţii conform legii pe menţinerea ordinii şi siguranţei publice. Legat de nivelele de poluare, inclusiv fonică, reamintim faptul, invederat de Legea nr. 155/2010, că Poliţia Locală are atribuţia de a înştiinţa organele însărcinate de lege, fapt ce s-a şi produs prin înscrisuri oficiale. Revenind la activitatea specifică Poliţiei Locale, vă vom prezenta câteva date statistice ce au ca scop scoaterea în atenţia opiniei publice a activităţii instituţiei, pentru o mai bună transparenţă şi informare. În anul 2017, până la data de 1 august 2017, s-au aplicat un număr de o sută de sancțiuni contravenționale numai pentru tulburarea ordinii și liniștii publice la Legea nr. 61/1991, în diverse locații publice sau private, inclusiv la organizarea de petreceri private care au tulburat liniștea cetățenilor, aici facem referire și la nunți ale cetățenilor de etnie rromă (fiind aplicate 35 de sancțiuni contravenționale în valoare de 13.100 de lei, care au fost coroborate cu sancțiuni privind ocuparea domeniului public fără a deține acord de ocupare temporară emis de Primăria Călărași sau sancțiuni contravenționale pentru efectuarea de acte de comerț), față de 85 de sancțiuni contravenționale aplicate până la 1 august 2016 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice (din care 20 de sancțiuni contravenționale în valoare de 10.250 de lei, aplicate la nunțile cetățenilor de etnie rromă) și 40 de sancțiuni contravenționale aplicate până la 1 august 2015 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice (din care 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.000 de lei aplicate la petrecerile private ale cetățenilor de etnie rromă).
Făcând referire la situaţia generală a contravenţiilor aplicate în decursul celor trei ani menţionaţi anterior vă prezentăm următoarele date statistice:

Amenzi aplicate:
– la 1 august 2017 – 1.400 de amenzi în valoare de 165.000 de lei;
– la 1 august 2016 – 1.215 amenzi în valoare de 111.530 de lei;
– la 1 august 2015 – 906 amenzi în valoare de 74.277 de lei.
Ţinând cont de rapoartele publicate de alte instituţii ce au atribuţii pe zona de ordine şi siguranţă publică prin care se arată că infracţionalitatea la nivelul municipiului Călăraşi a scăzut cu 30%, iar activitatea Poliţiei Locale a crescut în intensitate cu aproximativ 70% faţă de anul 2015 ne îndreaptă către concluzia că, deşi mai sunt multe lucruri de perfectat, Poliţia Locală s-a implicat cu o mai mare determinare în a asigura călărăşenilor un climat de ordine şi linişte publică în limita competenţelor legale, date de legile în vigoare.

Cu consideraţie,
Viceprimar al municipiului Călăraşi
Coman Dragoş Florin