Consilierii locali ai municipiului Călăraşi vor supune la vot joi, 28 iunie, în cadrul şedinţei ordinare, Proiectul de hotărâre privind stabilirea amplasamentului zonei care urmează a fi amenajată pentru desfășurarea de către cetățenii municipiului Călărași a activității de picnic, în condițiile Legii nr. 54/2012. Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor legislative cu privire la desfăşurarea activităţilor de picnic, administraţia publică locală trebuie să stabilească zonele special amenajate pentru activităţile de picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic. Zonele special amenajate pentru activităţile de picnic în înţelesul acestei legi sunt zonele aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisă, iar zonele indicate pentru activităţile de picnic sunt zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităților, precum și în zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităţilor, în care sunt permise activităţi de picnic, cu excepţia aprinderii focului.

Conform legislaţiei în vigoare, desfăşurarea activităţilor de picnic cu excepţia celor desfăşurate în zonele special amenajate, este interzisă.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 50 din data de 25 aprilie 2013, se aprobă desfăşurarea activităţilor de picnic în municipiul Călăraşi.

A fost identificat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași terenul în suprafaţă de 30.567 de metri pătraţi situat în municipiul Călăraşi, în zona şoseaua Chiciului – strada General Constantin Ștefănescu, care poate fi amenajat pentru desfăşurarea activităţilor de picnic și de petrecere a timpului liber pentru cetățenii municipiului Călărași.