De-a lungul celor 45 de ani de funcționare, Liceul „Danubius” a devenit reprezentativ în învăţământul călărăşean. Numeroși specialiști, din țară sau străinătate, se laudă cu studiile realizate în această unitate de învăţămânat.

Astăzi, Liceul „Danubius” pune la dispoziția elevilor cea mai bogată ofertă educațională din județul Călărași: învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceu teoretic real, liceu teoretic uman, liceu tehnologic, învățământ profesional și învățământ postliceal.

Liceul „Danubius” oferă tinerilor condiţii optime de formare şi afirmare personală, îi pregăteşte pentru viaţa adultă şi profesională, asigurând baza pentru învăţarea viitoare, pentru o societate şi o economie a cunoaşterii în termenii competențelor cheie sau a competenţelor pentru învățare permanentă

 

Planul de şcolarizare 2020 – 2021

 

În învăţământul preşcolar sunt formate patru grupe  împărţite astfel: o grupă mică (20 de locuri); o grupă mijlocie (20 de locuri); două grupe mari (40 de locuri).

Pentru învăţământul primar, există cinci clase a câte 25 de locuri ( clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a), iar pentru învăţământul gimnazial, sunt la dispoziţie trei clase a câte 25 de locuri.

Pentru învăţământ liceal, cursuri de zi sunt disponibile următoarele clase: a IX-a, filiera teoretică: profil real: ştiinţele naturii (o clasă – 28 de locuri); profil umanist: filologie – opţional jurnalism (o clasă – 28 de locuri); profil umanist: ştiinţe sociale (o clasă – 28 de locuri); filiera tehnologică: profil tehnic: domeniul electric, calificarea tehnician în instalaţii electrice (o clasă – 28 de locuri); domeniul electronică automatizări, calificarea tehnician operator tehnică de calcul (o clasă – 28 de locuri); domeniul producţie media, calificarea tehnician operator procesare text/imagine (o clasă – 28 de locuri).

De asemenea, Liceul „Danubius” pune la dispoziţia elevilor interesaţi să urmeze învăţământul profesional de trei ani, cursuri de zi, clasa a IX-a 46 de locuri împărţite astfel: 28 de locuri pentru pentru calificarea electromecanic utilaje şi instalaţii industriale (domeniul electromecanică) şi 28 de locuri pentru calificarea sudor (domeniul mecanică).

De asemenea, pentru absolvenţii de liceul există o clasă în învăţământul postliceal, cursuri serale, anul I, pentru calificarea tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii (28 de locuri).

Liceul „Danubius” – Școală Ambasador a Parlamentului European reprezintă o unitate modernă cu o ofertă şcolară diversificată, având ca puncte tari, identificate de Agenția Română pentru Asigurarea Calității: bază materială; comunicare la nivelul instituţiei; cadre didactice cu înaltă calificare; diversitate a activităţilor educative; perfecţionare a cadrelor didactice.