Specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Ştirbei” al judeţului Călărași au susținut, în data de 8 august a.c., în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Călărași, o convocare de instruire cu reprezentanții operatorilor economici din județ – surse de risc (unii dintre aceștia fiind încadrați în Directiva SEVESO – privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanțe periculoase). Cu ocazia acestei întâlniri, s-au discutat aspecte privind organizarea intervenției în cazul unui accident major și implicit au fost avute în vedere „întocmirea planului de urgență internă” și a „evaluărilor de risc”. (G.Ș.)