Operatorii economici interesați pot solicita şcolarizarea în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul școlar 2018 – 2019, până vineri, 17 noiembrie 2017, inclusiv.

În acest sens, cererile pentru învăţământul dual pot fi transmise Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de e-mail: vet@tvet.ro. Ulterior, CNDIPT va înainta inspectoratelor școlare judeţene (ISJ) solicitările primite şi se vor face analize pentru identificarea soluţiilor de a răspunde acestor cereri. Cererile pentru învăţământul profesional pot fi transmise direct ISJ-urilor.

Propunerile privind numărul de locuri în învățământul dual şi în învăţământul profesional vor fi definitivate la nivelul inspectoratelor școlare judeţene, până la data de 29 noiembrie 2017. Acest lucru este posibil în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 859/31.10.2017 a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018 – 2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

Mai multe detalii despre organizarea şi funcţionarea învăţământului dual şi profesional sunt disponibile pe platforma de consiliere şi orientare profesională a CNDIPT: http://www.alegetidrumul.ro.