Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a publicat, în data de 17 iulie 2017, rezultatele înregistrate de candidaţi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori şi directori adjuncţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar.
Potrivit informaţiilor ISJ Călăraşi, opt profesori au picat concursul de directori. Este vorba despre: Catană Viorica, Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Ulmeni; Daniela Cojocaru, Grădiniţa cu Program Prelungit „Aricel” Călăraşi; Elena Manciu, Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti” Roseţi; Otilia Mărgărit a candidat atât pentru posturile de director în cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale Călăraşi şi în cadrul Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”, cât şi pentru cel de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Carol I”, însă a fost respinsă, aceasta obţinând doar 32,50 de puncte; Mihai Aurelian, Şcoala Gimnazială „George Vâlsan” Independenţa; Răzvan Mitea, Şcoala Gimnazială Nr.2 Modelu; Nicoleta Stancu, Şcoala Gimnazială Săruleşti; Octavian Vârcan, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Frăsinet. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de următorii candidaţi: Adriana Chiran de la Şcoala Gimnazială Nr.2 Modelu (43,75 de puncte); Marcela Călin, Grădiniţa cu Program Prelungit „Brotăcel” Modelu (43,75 de puncte); Carmen Cristea, Şcoala Gimnazială Nr.1 Valea Roşie (42,50 de puncte); Adriana Butoi, Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Călăraşi (42,50 de puncte); Andrei Bencu, Şcoala Gimnazială Nr.1 Dor Mărunt (42,50 de puncte).

Urmează analiza CV-ului şi interviul

Vă reamintim că pentru concursul de directori au fost scoase la concurs 47 de posturi, din care 26 pentru funcţia de director şi 21 pentru cea de director adjunct. În vederea participării la concurs, au fost depuse 36 de candidaturi, dintre care 22 pentru funcţia de director şi 14 pentru cea de director adjunct. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ constă în trei probe: proba scrisă, analiza CV-urilor şi interviul. Proba scrisă a presupus rezolvarea, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia au fost evaluate, în proporție de 50%, cunoștințe privind legislația specifică domeniului învățământ preuniversitar și în proporție de 50%, cunoștințe privind managementul educațional. La această probă, testul-grilă a fost diferențiat pentru candidaţii înscrişi în vederea ocupării unei funcţii de conducere din unități de învățământ preșcolar, respectiv pentru candidaţii înscrişi în vederea ocupării unei funcţii de conducere din celelalte unități de învățământ. Analiza Curriculumului Vitae este realizată de comisia de concurs, în plen, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute în metodologia de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc veridicitatea afirmațiilor din CV. La interviul în fața comisiei de concurs, care durează 30 de minute, sunt apreciate calitatea și modul de susținere a ofertei manageriale, precum și cunoștințele privind legislația din domeniul învățământ preuniversitar, raportată strict la specificul și nivelul unității de învățământ. Probele sunt evaluate de comisiile de concurs constituite, la nivelul inspectoratelor şcolare, din cinci persoane: un preşedinte (inspector școlar general/inspector școlar general adjunct/inspector școlar) și patru membri (doi inspectori şcolari şi doi directori din unități de învățământ). Punctajele obținute la fiecare probă se fac publice după încheierea probei respective, în aceeași zi. Un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, astfel încât cel târziu în data de 2 august 2017 să fie afișate rezultatele finale ale concursului. Acestea vor fi validate de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare cel târziu în data de 4 august 2017, iar în perioada 21-23 august vor fi emise deciziile de numire în funcţie începând cu 1 septembrie 2017.
Puteţi studia lista completă a rezultatelor înregistrate în urma desfăşurării probei scrise accesând următorul link: http://www.isj-cl.ro/images/Curriculum/Anexa%2012_Rezultate%20inregistrate%20proba%20scrisa_17.07.2017.pdf.