În perioada aprilie – iunie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Călăraşi, prin Serviciul Control Relaţii de Muncă, a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.

Pe durata de desfăşurare a campaniei au fost verificaţi 156 de angajatori, au fost aplicate opt sancţiuni, o amendă în valoare de 1.500 de lei şi şapte avertismente. Pentru neconformităţile constatate, au fost dispuse 193 de măsuri de remediere, cu termene precise de realizare.
Având în vedere tematica de control s-au constatat următoarele: din numărul total de angajatori controlaţi, doi angajatori nu au respectat prevederile art. VII alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2017, în sensul că nu au iniţiat negocierea colectivă privind modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat; şapte angajatori nu au respectat prevederile art. 13 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017, şi anume nu au completat şi transmis modificările de salarii până pe data de 31 martie 2018; un angajator nu a respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.