Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a publicat lista candidaturilor primite la termenul 2 februarie 2017 pentru mobilități din programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, opt unităţi de învăţământ s-au înscris la programul Erasmus+. Este vorba despre: Școala Gimnazială Perișoru; Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași; Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” din oraşul Budești; Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din municipiul Călărași; Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din municipiul Oltenița; Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” din municipiul Oltenița și Casa Corpului Didactic din Călărași (pentru Acțiunea Cheie 1 – Domeniul Formare Profesională); Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din municipiul Oltenița; Colegiul Național „Barbu Știrbei” din municipiul Călărași.
Programul Erasmus + contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, inclusiv ale țintei strategice 1 din cadrul titlului educație, obiectivelor cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), inclusiv a criteriilor de referință corespunzătoare, dezvoltării durabile a țărilor partenere în domeniul învățământului superior, obiectivelor generale ale cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010 – 2018), obiectivului de dezvoltare a dimensiunii europene a sportului, în special sportului de masă, în conformitate cu planul de lucru al Uniunii Europene
pentru sport. În ceea ce priveşte Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de moblitate, activităţile din cadrul acesteia au ca scop producerea unor efecte pozitive pe termen lung asupra participanţilor, instituţiilor şi asupra politicilor din domeniile respective.

Ce sunt proiectele de mobilitate

Proiectele de mobilitate sunt proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări. Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.
Obiectivele acestor proiecte sunt: dezvoltarea personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor competenţ; îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile educaţie, formare şi tineret; învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice); conştientizarea importanţei şi înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate; dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul cooperării europene şi internaţionale; crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea profesională; urmărirea unor sinergii cu câmpul muncii şi antreprenoriatul.
Acest tip de proiecte îi implică atât pe cei care sunt beneficiarii finali ai procesului de învăţare (studenţi, elevi – filieră tehnologică sau vocațională și postliceal, tineri, voluntari), cât şi profesioniştii din domeniile educaţie, formare şi tineret care facilitează procesul de învăţare (profesori, formatori, lucrători de tineret, personal de conducere sau administiv). Aceștia nu primesc finanțare direct, ci sunt implicați în proiectele aprobate ale organizațiilor beneficiare. Astfel numai organizaţiile pot solicita finanţare (cu excepţia grupurilor informale). În cazul domeniului şcolar şi al educaţiei adulţilor, elevii (filiera teoretică), precum şi adulţi pot fi implicaţi în activităţi de mobilitate doar în cadrul Parteneriatelor Strategice.

Acţiune de informare despre Erasmus +, la Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” Călăraşi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi informează unităţile de învăţământ din municipiu şi din judeţ despre programul Erasmus +. Astfel, în data de 21 februarie 2017, reprezentanţii instituţiei au desfăşurat o sesiune de informare despre programul Erasmus + pentru Acţiunea Cheie 2, în cadrul Şcolii Gimnaziale „Mircea Vodă” Călăraşi, cu termen de transmitere online a aplicaţiilor 29 martie 2017, ora 12:00. Activitatea a fost organizată de directoarea unităţii de învăţământ, Alina Lotrea, iar din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași au participat profesor metodist Adriana Olaru și inspector responsabil proiecte educaţionale, Nicolae Micescu.