Ordinul ministrului Educaţiei privind organizarea în luna martie a simulării Evaluării Naţionale şi a Bacalaureatului a fost publicat în data de 28 februarie 2019 în Monitorul Oficial. În acest an, noutatea este aceea că şi elevii de clasa a VII-a vor susţine probele de la examenul naţional.

 

Potrivit documentului, simularea Evaluării Naţionale se va organiza pentru elevii claselor a VIII-a, la care vor participă şi elevii de clasa a VII-a. Simularea probelor scrise la examenul de Bacalaureat se va organiza pentru elevii claselor terminale ale liceului, respectiv clasele a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, la care vor participa şi elevii claselor a XI-a şi a XII-a seral/ frecvenţă redusă-învăţământ de masă.

Ministerul Educaţiei a aprobat calendarul organizării acestor simulări, disciplinele la care elevii vor susţine examen, precum şi materia din care vor fi formulate subiectele.

Pentru clasa a VIII-a, pe 11 martie va avea loc simularea la Limba şi literatura română, iar pe 12 martie la matematică. Pe 13 martie este programată simularea la limba şi literatura maternă. Rezultatele vor fi afişate pe 22 martie.  Cât despre simularea Bacalaureatului, în data de 18 martie, elevii de liceu vor susţine proba scrisă la limba şi literatura română, pe 19 martie, pe cea la limba şi literatura maternă, pe 20 martie, proba obligatorie a profilului, iar în data de 21 martie, proba la alegere a profilului şi specializării care se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a. Rezultatele vor fi afişate pe 29 martie.

 

Notele obţinute la simulările naţionale, trecute în catalog, la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui

 

Rezultatele obţinute la simularea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale Bacalaureatului vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care se vor desfăşura aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul Consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog. Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale), matematică.

 

Disciplinele la care se organizează simularea

 

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă, matematică şi istorie. Disciplinele la care se organizează simulare de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că aceste simulări sunt organizate pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv ale unui examen de Bacalaureat şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.