Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat, în data de 30 aprilie 2020, o nouă listă cu peste 5.000 de dosare acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

De la demararea analizei dosarelor, au fost aprobate în total 10.450 de persoane fizice, pentru fiecare proiect în parte acordându-se o finanțare în proporție de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, până la cel mult 20.000 de lei.

Conducerea instituției a depus eforturi pentru deblocarea programului, în vederea analizării și evaluării într-un ritm accelerat a tuturor dosarelor depuse la instalatori și înregistrate în aplicația informatică.

De asemenea, AFM va publica pe site-ul propriu, la intervale regulate, liste noi și va lua în continuare măsurile care se impun pentru a susține continuitatea programului de finanțare, chiar și în condițiile desfășurării activității la domiciliul personalului implicat în evaluare, având în vedere situația de urgență în care ne aflăm.

Administrația Fondului pentru Mediu reamintește că, pe perioada stării de urgență instituite la nivel național, toate termenele în cadrul programului Casa Verde – panouri fotovoltaice se suspendă, urmând a fi reluate în 30 de zile de la data încetării acestei situații. În această perioadă, participanții în cadrul programului pot derula în continuare activitățile specifice, cu respectarea celorlalte prevederi legale.